Tillbaka till naturen

tillbaka till naturen

Staden. Landet. Den mest grundläggande rumsliga dikotomin, bortsett från platslösa motsatspar som här–där och borta–hemma. Ur spänningen mellan de båda följer hela den ström av bilder som formar vår uppfattning om världen. Natur kontra kultur, ursprung kontra civilisation, äkthet kontra förkonstling. För inte länge sedan strövade lejon i Europa. Både Aristoteles och Herodotos skriver om lejon på ett sätt som gör det troligt att djuren verkligen fanns i antikens Grekland. Antika berättelser om heroiska män som dödar lejon med bara händerna tycks inte bara vara sagostoff. Men lejonen dog ut. Troligen under. tema. Socialmedicinsk tidskrift 3/ Tillbaka till naturen. Peter Währborg. MD PhD, Professor i beteendemedicin, Docent i kardiologi, leg. läkare, psykolog och psykotera- peut. Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp, Sveriges Lantbruksu- niversitet, SLU. E-post: [email protected] tillbaka till naturen

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *